A Migracode Barcelona intentem ser innovadors: amb el nostre currículum, amb els nostres mètodes d’ensenyament i també en la manera com presentem els nostres resultats. Per això no tenim informes anuals, però treballem amb un informe actualitzat automàticament, disponible públicament i 100% actualitzat.


Impulsat per:

Image result for google data studio